O hrubé mzdě

Jak se vypočítá čistá mzda?

Čistou mzdu pomocí mzdové kalkulačky vypočítáte ze své hrubé mzdy. Její výši najdete ve své pracovní (případně kolektivní) smlouvě, nebo v mzdovém výměru. Při nástupu do nového zaměstnání se tedy nenechte zmást. Z hrubé mzdy vám zaměstnavatel strhne povinné odvody na sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu.

Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění vám z hrubé mzdy ukrojí 4,5 %. Pojistné za vás navíc odvede i zaměstnavatel, a to ve výši 9 %. Pokud jsou vaše výdělky menší než minimální mzda, na pojistném v roce 2018 zaplatíte 1 647 Kč. Tak je totiž stanovena minimální výše měsíčních odvodů. Od doplatků do minima jsou osvobozeni pouze státní pojištěnci (studenti, maminky na rodičovské, důchodci).

Sociální pojištění

Na sociální pojištění odvedete 6,5 % své hrubé mzdy. Zaměstnavatel za vás navíc odvede ještě 25 %. Pokud ročně vyděláte více než 1 300 000 korun, odvedete sociální pojištění z maximálního vyměřovacího základu, který v roce 2018 činí 1 355 136 Kč. Ze zbylé částky překračující maximální vyměřovací základ se pojistné neodvádí.

Daň z příjmu

Na dani z příjmu fyzických osob odvedete 15 % ze své superhrubé mzdy (součet hrubé mzdy a odvodů zaměstnavatele na sociálním a zdravotním pojištění). Superhrubá mzda se při výpočtu daně zaokrouhluje vždy na celá sta nahoru. Pokud máte nadstandardní příjmy, bude se vás týkat i 7% solidární daň. Platí ji občané s ročními příjmy překračujícími částku 1 355 136 Kč.

Daňové slevy

Jako zaměstnanec nebo OSVČ můžete uplatnit daňové slevy. Třeba slevu na poplatníka ve výši 2070 Kč měsíčně, na kterou má nárok každý, kdo je výdělečně činný. Dále jsou to například slevy pro studenty, invalidy, držitele průkazu ZTP/P, zvýhodnění na děti a další. To je ten důvod, proč může mít váš kolega, který pobírá stejnou hrubou mzdu, na výplatní pásce i o několik tisíc více.