< Zpět na výpis | 19. února 2019

Hromadné propouštění

Aktuální stav trhu práce vyžaduje od řadových zaměstnanců nejen flexibilitu, jazykovou vybavenost, ale také ostražitost.

Dnes mnohem více než kdy dřív platí, že jeden den práci máte a druhý den jste nezaměstnaní. Teambuildingové akce, které tmelí pracovní kolektiv, vás ve většině případů nestmelí natolik, aby k vám byl zaměstnavatel upřímný v otázce personálních změn, omezování stavu počtu zaměstnanců, rušení pracovních pozic nebo dokonce ukončení činnosti firmy. Vyplatí se budovat dobré vztahy s kolegy, kteří vás průběžně informují, jak se firmě daří po ekonomické stránce, zda se chystá expandovat nebo je naopak ve ztrátě.

Podezřelé chování

Pro vás zdánlivě bezvýznamné schůzky nadřízeného nebo vedení společnosti mohou být varovným signálem, že se něco děje. Za zavřenými dveřmi zasedací místnosti, v kanceláři ředitele se může domlouvat nejen prodej firmy, ale také hromadné propouštění zaměstnanců nebo v nejhorším případě konkurz.

Omezení nákladů firmy

Napovědět vám mohou drobnosti, jimiž nejčastěji zaměstnavatel snižuje náklady spojené s provozem firmy. Mezi úsporná opatření patří: úklid, nápoje, ovocné dny, společné snídaně nebo obědy, teambuildinfové aktivity dále hygienické, čistící a kancelářské potřeby. Toho všeho se vám nově nemusí dostávat a to přesto, že to byl dosud firemní standard. Zdá se vám to úsměvné? Vtip to ale není.

Právo na informace

Zůstaňte optimisty, kteří neztrácejí nadhled a dokážou objektivně posoudit aktuální stav věcí, nechcete přeci, aby vás zaměstnavatel přistihl nepřipravené. Nenechte se nemile překvapit, ne každý zaměstnavatel dbá Zákoníku práce. V případě hromadného propouštění není výjimkou, že se zaměstnavatel neobtěžuje své zaměstnance předem písemně informovat o výpovědi, a to nejpozdějí třicet dnů před jejím podáním (§ 62, bod 2, Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce).

Pakliže se k hromadnému propouštění schyluje nebo se tak již stalo, měli byste mít na paměti, že je zaměstnavatel povinen vás předem informovat. Zaměstnavatel vám nesmí odepřít informace o hromadném propouštění, které se týkají:

 • důvodů hromadného propouštění
 • počtu a složení zaměstnanců, kteří budou/jsou propuštěni
 • doby, kdy má k hromadnému propouštění dojít
 • hlediska, dle kterého byli vybráni zaměstnanci k propuštění
 • odstupného a práv propuštěných zaměstnanců

Hromadným propouštěním se rozumí ukončení pracovního poměru (§ 52, písm. a) až c), Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce) z důvodu:

 • nadbytečnosti, technické vybavenosti, snížení stavů za účelem efektivnosti, organizačních změn
 • přemístění zaměstnavatele zcela nebo z části
 • zrušení zaměstnavatele zcela nebo z části

Za hromadné propouštění je bráno ukončení pracovního poměru u:

 • 10 zaměstnanců (zaměstnavatel zaměstnávající 20-100 zaměstnanců)
 • 10 % zaměstnanců (zaměstnavatel zaměstnávající 101-300 zaměstnanců)
 • 30 zaměstnanců (zaměstnavatel zaměstnávající více než 300 zaměstnanců)

V případě, že uvedené důvody pro hromadné propouštění splňuje minimální počet zaměstnanců (5) započítávají se do celkového počtu rovněž zaměstnanci, se kterými byl pracovní poměr v témže období ukončen formou dohody.

Právo na odstupné

Zaměstnavatel je mimo jiné povinen o hromadném propouštění informovat (§ 62, bod 3 a 4, Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce) odborovou organizaci, radu zaměstnanců a Úřad práce, pod který spadá (dle místa své činnosti). Pokud se tak nestane, je vám navíc odepřeno odstupné (§ 67 a 68, Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce) či jsou vám odepřena vaše práva, řešte nastalou situaci za asistence odborů, rady, Úřadu práce a následně také se Státním úřadem inspekce práce.


Sdílet článek:

Další články

Zobrazit více článků


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace