< Zpět na výpis | 16. února 2019

Jak si poradit s pracovním úrazem?

Každý zaměstnavatel se modlí za to, aby v jeho zaměstnání nedocházelo k pracovním úrazům.

Proto se samozřejmě snaží důrazně proškolovat své podřízené v oblasti bezpečnosti práce a snaží se tak eliminovat tuto nepříjemnou skutečnost, kterou pracovní úraz bezpochyby je. Ne vždy je ale jeho modlitbám vyslyšeno a někomu z jeho podřízených se pracovní úraz přihodí i přesto, že byl o bezpečnosti práce informován a zároveň podepsal poučení o tom, jak se má v pracovním procesu chovat a které ochranné pomůcky je třeba, aby při výkonu svého zaměstnání nosil. Jak v tomto případě postupovat a jak nejlépe pracovním úrazům předcházet?

Vymezení pracovního úrazu z pohledu zákoníku práce

Za pracovní úraz se považuje takový úraz, který se zaměstnanci přihodí během plnění pracovních úkonů v zaměstnání či s jeho zaměstnáním úzce souvisí. Někteří zaměstnanci se mylně domnívají, že za pracovní úraz je možné považovat i nehodu při cestě do zaměstnání nebo ze zaměstnání. Takovýto úraz se za pracovní považovat rozhodně nedá. V případě pracovního úrazu má zaměstnanec samozřejmě nárok na výplatu bolestného a veškeré újmy na zdraví, která ztížila jeho společenský statut a uplatnění.

Jak se má zachovat zraněný zaměstnanec?

Jak by se měl zachovat zraněný zaměstnanec v momentě, kdy se mu přihodil na pracovním poli úraz? Rozhodně by měl jako první vyhledat svého nadřízeného, pokud mu to jeho zdravotní stav samozřejmě umožňuje a informovat ho o tom, co se mu přihodilo. Zaměstnavatel po objasnění celého pracovního úrazu, zhodnotí celou situaci a zraněného se pokusí nějakým způsobem dostat do zdravotnického zařízení. Svědectví zúčastněných osob je stejně tak důležité, jako svědectví samotného zraněného zaměstnance. Pro účely posouzení pracovního úrazu je totiž nutné, aby výpověď nehody byla bez okolků důvěryhodná.

Co bude následovat?

Poté, co svému nadřízenému jasně popíšete, jak k úrazu došlo a jakým způsobem se vše odehrálo, je třeba, aby zaměstnavatel tuto výpověď zapsal do knihy úrazů, kterou je povinen vést a díky níž má přehled o tom, kdy k jakému úrazu v jeho zaměstnání došlo. Je tedy na místě prošetřit celou situaci a stejně tak neprodleně vyplnit formulář o pracovním úrazu, se kterým mnohé účetní velmi bojují. Existují ovšem ověřené portály, kde je možné tento formulář vyplnit interaktivním způsobem. Tento dokument je třeba vyplnit bez výhrad a je rovněž nutné ho opatřit podpisem samotného zaměstnance, který si úraz uštědřil. K záznamu je možné doložit i fotografie z místa, kde k úrazu došlo, popřípadě lze připojit i svědectví ostatních zaměstnanců, kteří se stali očitými svědky celé události.

Kdy je zaměstnavatel zbaven odpovědnosti za pracovní úraz svého zaměstnance?

Existují i případy, ve kterých zaměstnavatel nenese žádnou odpovědnost za pracovní úraz svého zaměstnance. Tento případ nastává tehdy, kdy se zjistí, že byl zaměstnanec vůči svému výkonu práce lehkomyslný a úraz si způsobil svou neuvážlivostí, zároveň tehdy, kdy bude u zraněného zaměstnance zjištěno, že požil alkoholický nápoj či jinou návykovou látku a tím pádem šel pracovnímu úrazu vstříc. V těchto případech nemá zaměstnavatel vůči zaměstnanci odpovědnost za jeho pracovní úraz a v případě zjištění požití některé z návykových látek se po ukončení jeho léčby ve většině případů přikloní k výpovědi daného zaměstnance z pracovního poměru.

Jak školit zaměstnance v oblasti bezpečnosti práce?

Zaměstnance v oblasti bezpečnosti práce je nejlepší školit pověřenou firmou, která se školením o bezpečnosti práce na pracovišti zajímá. Zaměstnavatel tak nemusí tuto agendu vůbec řešit, jelikož se o vše podstatné postará zmíněná agentura. Toto povinné školení obsahuje veškeré poznatky z oblasti BOZP a PO. Daná společnost je rovněž ochotna zajistit kontrolu elektrospotřebičů v dané firmě, revizi skladů či o firemní dokumentaci. V menší firmách, je samozřejmě schůdnější zaškolit v oblasti BOZP své zaměstnance na vlastní pěst. Ať tak či onak, je toto školení povinné.


Sdílet článek:

Další články

Zobrazit více článků


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace