< Zpět na výpis | 26. listopadu 2019

Nárok na starobní důchod

Starobní důchod je vesměs jedním ze čtyř různých druhů důchodu, který máme k dispozici v českém důchodovém systému.

Čerpat tedy kromě starobního důchodu můžete také důchod vdovský, vdovecký, sirotčí či invalidní. V případě starobního důchodu se jedná o právo každého občana, který dosáhl 65 let, odejít do důchodu. Není to ovšem povinnost.

Jaké jsou podmínky pro získání nároku na důchod?

Abyste mohli odejít do starobního důchodu, je zapotřebí, abyste splnili dvě zásadní podmínky, mezi které patří zejména dosáhnutí důchodového věku a získání nezbytně nutné doby důchodového pojištění, bez které nárok na starobní důchod nelze požadovat. Důchodový věk jednotlivých občanů a další potřebné roky, které jsou pro důchodové pojištění podstatné, si každý může sám spočítat za pomoci důchodové kalkulačky, která je umístěna na stránkách ČSSZ.

Předčasný starobní důchod

Pokud vám ovšem ještě nárok na starobní důchod nevzniká, lze přiznat i takzvaný předčasný starobní důchod, ke kterému je třeba získat zejména potřebnou dobu takzvaného důchodového pojištění, a to stejně tak, jako kdybyste odcházeli do klasického starobního důchodu. Pozor ovšem na to, že přiznání zmíněného předčasného starobního důchodu je bohužel nevratné a je jím vyloučen nárok na klasický starobní důchod. To znamená, že doba, o kterou se žadatel rozhodne odejít do důchodu o poznání dříve, sníží výši klasického důchodu, tedy dojde k jeho krácení. Toto krácení za odchod do zmíněného předčasného starobního důchodu, je trvalé a neměnné.

Jakým způsobem se podává žádost o důchod?

Samotný občan podává sám svou žádost o důchod, a to na příslušné ČSSZ, která se odvíjí podle místa jeho trvalého bydliště. Žádost o důchod je třeba podat vždy osobně, anebo k tomto úkonů, pokud vám to zdraví nedovoluje, můžete pověřit i další osobu. Ta poté na základě plné moci, u které není třeba úředního ověření, žádost o důchod podá. Žádost se samotným žadatelem bude podepisovat odborník z oblasti důchodového pojištění. Žádost je dále třeba v případě, kdy se žádá o starobní důchod, podávat minimálně čtyři měsíce před požadovaným dnem, který se stane dnem odchodu do důchodu. Předčasný starobní důchod ovšem nelze přiznat zpětně. Nejdříve je to možné od data samotného podání žádosti.

Jaké doklady si vzít s sebou?

  • Nejdůležitějším dokladem je samozřejmě platný občanský průkaz, popřípadě cestovní pas anebo povolení k pobytu
  • Dalšími nezbytnými doklady jsou poté ty, které dokládají vaše vzdělání: výuční list, vysvědčení z jednotlivých ročníků vašeho studia, maturitní vysvědčení
  • Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, váš diplom, popřípadě výkaz o studiu
  • Potvrzení ze školy o délce vašeho studia (pro nárok na důchod totiž nemá vliv stupeň dosaženého vzdělání, nýbrž počet let, po které vzdělávání probíhalo)
  • Dále je třeba doložit doklady o době povinné vojenské služby, tedy vojenskou knížku a také potvrzení Správního archivu Armády ČR.
  • Dále si nezapomeňte doma rodné listy vašich dětí, výpisy z matriky, doklady o osvojení dítěte či o pěstounské péči.
  • Doklady prokazující náhradní dobu pojištění či klasickou dobu pojištění a sice, dobu péče o osobu blízkou, evidenci z úřadu práce a jiné.

Jak se důchod vyplácí?

Starobní důchod je možné vyplácet v pravidelných měsíčních lhůtách, a to například bezhotovostním převodem či na účet samotného klienta. Pokud se rozhodnete pro výplatu důchodu poštovní poukázkou, je třeba počítat každý měsíc s poplatkem České Pošty za poštovní poukázku ve výši 21 Kč. Pokud se nacházíte v zařízení sociálních služeb, a to s celoročním provozem, je možné pobírat důchod i v tomto zařízení, a to za předpokladu, že s tím souhlasí buď opatrovník poživatele starobního důchodu či samotný příjemce této dávky.Nejste spokojeni se svojí mzdou? Najděte si dobrou práci u nás

Sdílet článek:

Další články

Zobrazit více článků


Telefon
+420 731 810 744
E-mail
inspirujeme@joblungo.cz
Provozovatel: DeCP Investing group SE, Praha 2 - Nové Město, Fügnerovo nám. 1808/3, PSČ 12000, ICO: 24224596
Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na tomto webu.

Spolupracujeme s:
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace