< Zpět na výpis | 29. listopadu 2019

Sociální dávky

Přinášíme vám přehled dávek o které můžete požádat stát.

Sociální dávky, které stát vyplácí, se dělí mezi několik dalších skupin. Dávky sociální podpory lze v základu rozdělit na:

Dávky takzvaně testované, tedy ty, které jsou klientům poskytovány v závislosti na výši jejich příjmu, mezi tyto dávky patří:

 • Příspěvek na bydlení
 • Porodné
 • Přídavek na dítě

Dalším druhem dávek jsou takzvané dávky netestované, tedy ostatní, mezi které patří zejména tyto dávky:

 • Dávky pěstounské péče
 • Pohřebné
 • Rodičovský příspěvek

Kdo může o sociální dávky žádat?

O sociální dávky může žádat pouze fyzická osoba, která splňuje podmínky pro poskytnutí každé z jednotlivých druhů dávek. Jednou z těchto podmínek je zejména hlášení k trvalému pobytu, které je na území ČR. V případě, kdy se jedná o dávku, která je netestovaná, je třeba doložit k žádosti rovněž povolení o trvalém pobytu v případě cizinců.

Fyzická osoba, které následně vznikne nárok na přiznání jedné z testovaných dávek, tedy příspěvku na bydlení, porodného či přídavku na dítě, se začne nazývat osobou oprávněnou. V tomto případě je tak pro ni rozhodující, zda má tato oprávněná osoba a také osoby, které jsou na základě zmíněné žádosti posuzované, splněnou podmínku k hlášení trvalému pobytu.

Testované dávky, tedy dávky závislé na výši příjmu

 • Přídavek na dítě

Přídavek na dítě patří mezi hlavní dávku, která je přiznána rodičům nezaopatřených dětí a která slouží zejména ke krytí nákladů, které souvisí s výchovou a také výživou dítěte. K přiznání této dávky, musí být splněna podmínka nároku a zkoumá se tedy, jaký je rozhodný příjem rodiny, která o tuto dávku usiluje. Přídavek na dítě náleží každé zletilé osoby od 18 let věku a je určen zejména na pokrytí nezbytně nutných výdajů, které s dítětem souvisejí.

 • Porodné

Nárok na výplatu porodného má žena, která porodila své první anebo druhé dítě a její rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje součin životního minima celé rodiny a také koeficientu 2,70. Nárok na výplatu porodného má tak dnem, kdy dítě převzala do své péče. Nárok na výplatu porodného má také osoba, která převzala dítě do 1 roku do své péče a tím tak nahrazuje péči jeho rodičů.

 • Příspěvek na bydlení

Nárok na výplatu příspěvku na bydlení má zejména vlastník anebo nájemce bytu, který v něm má nahlášen trvalý pobyt a jehož náklady na bydlení, přesahuji součin rozhodného příjmu v jeho rodině a také koeficient 030. Příspěvek na bydlení je možné poskytovat po dobu 10 let.

Netestované dávky, které nejsou závislé na výši měsíčního příjmu:

 • Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek není testovanou dávkou, tedy není závislý na příjmu jeho žadatele. Je totiž dávkou, která má rodiči umožnit péči o nezletilé dítě do 4 let věku. Péče musí být v tomto případě dítěti poskytována celodenně a také osobně. Tato dávka má tak rodičům vynahradit výpadek příjmu v důsledku narození dítěte.

Rodičovský příspěvek v současné době činí 220.000 Kč a je vyplácen tomu, kdo celodenně a také řádně pečuje o své nejmladší dítě v rodině. Nejdéle může být poživatel této dávky s dítětem doma 4 roky.

 • Dávky pěstounské péče

Pokud bychom hovořili o sociálně právní ochraně dětí, jsou k dispozici dávky, které se nazývají dávkami pěstounské péče. Ty se vyplácejí buď jednorázově anebo opakovaně.

Opakující se dávky pěstounské péče

Tyto dávky se vyplácejí v měsíčních splátkách a jsou určeny jako:

 • Odměna pěstouna
 • Příspěvek na úhradu základních potřeb dítěte

Jednorázové dávky

Tato dávka je jednorázovou dávkou, která je vyplatí uživateli pouze jednou a je určena k těmto účelům:

 • Příspěvek na ukončení potřebné pěstounské péče
 • Příspěvek na převzetí dítěte do péče
 • Příspěvek na zakoupení osobního auta

 

 • Pohřebné

Velmi nemilou dávkou je také takzvané pohřebné, na které má nárok osoba, která pohřeb osobně vypravila a která má trvalý pobyt na území ČR. Musí se ovšem jednat výhradně o pohřeb, který byl vypraven buď rodiči nezaopatřeného dítěte anebo byl vypraven nezaopatřenému dítěti. Výše této dávky činí od roku 1998 5.000 Kč.Nejste spokojeni se svojí mzdou? Najděte si dobrou práci u nás

Sdílet článek:

Další články

Zobrazit více článků


Telefon
+420 731 810 744
E-mail
inspirujeme@joblungo.cz
Provozovatel: DeCP Investing group SE, Praha 2 - Nové Město, Fügnerovo nám. 1808/3, PSČ 12000, ICO: 24224596
Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na tomto webu.

Spolupracujeme s:
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace