< Zpět na výpis | 18. února 2019

Švarc systém aneb nelegální práce

Pokud jste nikdy neslyšeli o pojmu švarc systém, přinášíme vám přehledný souhrn, který vám objasní toto temné zákoutí pracovního prostředí.

Co to vlastně znamená?

Takzvaný švarc systém je stav, kdy chodíte do práce, máte svého zaměstnavatele, platí pro Vás ty stejné povinnosti jako pro ostatní zaměstnance, ale vlastně zaměstnanci nejste. Pracujete totiž na živnostenský list, ale nejste ani podnikatel, ani tak úplně zaměstnanec. Jste něco mezi tím, kdy musíte poslouchat pokyny Vašeho nadřízeného, avšak nejste chráněni zákoníkem práce.

Švarc systém je považován jako nelegální práce a je zakázán. Pokud se tohoto systému účastníte, ať už na straně zaměstnavatele nebo zaměstnance, hrozí Vám postih. Jako kontrolní orgány zde figurují oblastní inspektoráty a Státní úřad inspekce práce.

Proč je to pro zaměstnavatele výhodné?

Zkrátka je to pro ně jednodušší. Nejsou vázáni na povinnosti spojené s pracovněprávními vztahy, jaké určuje zákoník práce. Zaměstnavatel, v případě „zaměstnance“ na živnostenský list, se vyhne vyšším odvodům na daních a pojistném na zdravotním a sociálním pojištění jako u běžných zaměstnanců. Takže nejenom, že je to jednodušší, ale je to i levnější. A Vy nejste chráněni, tudíž se na Vás například nevztahuje zákonné odstupné.

Jaké další nevýhody, pro mě jako zaměstnance na živnostenský list, z toho plynou?

Další nevýhodou je například odpovědnost za škodu. Zákon stanoví u normálního zaměstnance limit, do kterého ručí za škodu. Ovšem u zaměstnance na živnost žádný takový limit neexistuje, a tak OSVČ ručí celým svým majetkem.

Také je třeba sem zařadit stanovenou pracovní dobu, jako mají ostatní zaměstnanci. Vy jako zaměstnanec s živnostenským listem nesmíte využívat jména firmy, také při jednání s třetí stranou vystupujete sami za sebe, vlastně všechno je na Vaše vlastní jméno, ale do práce musíte chodit na čas, který právě tato firma stanovila.

Jaké jsou postihy?

Pokud se nacházíte na straně zaměstnavatele, hrozí Vám pokuta ve výši od 250 000,- Kč až po 10 000 000,- Kč.

Pokud jste zaměstnancem, hrozí Vám postih též, jak už bylo zmíněno výše, a to nejen formou zpětného doměření daně a odvodů na pojistné plus přičteným penále, ale také pokutou, která může sahat až do výše 100 000,- Kč.


Sdílet článek:

Další články

Zobrazit více článků


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace