< Zpět na výpis | 7. srpna 2019

Žádost o invalidní důchod

Pokud se člověk dostane do nemilé zdravotní situace, ohromí tento stav naprosto celou rodinu.

Jedinci se totiž znemožní zcela vést život, který žil doposud a především mu nedovolí navštěvovat zaměstnání. V tento okamžik tak na řadu přichází stát se svou pomocnou rukou, kterou je invalidní důchod.

Kdo má na invalidní důchod nárok?

Přiznání invalidního důchodu má samozřejmě rovněž i svá specifika. Záleží nejen na aktuálním zdravotním stavu nemocného, nýbrž i na tom, jak dlouhou před tímto stavem chodil do zaměstnání a také do jaké míry je jeho návrat do něj, na základě zdravotního stavu, ztížen. Invalidní důchod rovněž nemusí člověk pobírat po celý život. Jaké jsou tedy podmínky pro jeho přidělení a kdo o něm rozhoduje?

V hlavní roli Česká správa sociálního zabezpečení

Významnou roli v přiznání invalidního důchodu dotyčnému, hraje ČSSZ, která řeší nejen otázky, týkající se nároku na invalidní důchod, nýbrž i jeho samotné přiznání. Nárok na invalidní důchod nevzniká nemocnému jedinci automaticky. Proto, aby se dostal do prvního, druhého či dokonce třetího stupně invalidity, musí splnit zejména potřebnou dobu pojištění, která je stanovena zákonem o důchodovém pojištění.

  • Do 20 let věku je tato doba stanovena na jeden jediný rok
  • Od 20 let vědu do 22 let je to rovněž jeden rok
  • Od 22 do 24 let je hranice stanovena na dva roky účasti na nemocenském pojištění
  • Od 24 do 26 let poté tři roky
  • Od 26 do 28 let jsou to roky čtyři
  • Nad 28 let pět plných roků účasti na nemocenském pojištění
  • Pokud je člověk starší 28 let, nárok se mu bude vypočítávat z posledních deseti let, před samotným vznikem újmy na zdraví.

V momentě, kdy k invaliditě došlo v důsledku pracovního úrazu či nemoci z výkonu povolání, není doba pojištění pro získání invalidního důchodu vyžadována. V případě, kdy není splněna potřebná délka pojištění pro přiznání invalidního důchodu, je možné se na příslušné ČSSZ domluvit na případné doplacení chybějící doby celkového pojištění. Jelikož ovšem samotný nárok na invalidní důchod nevzniká pouze tím, že jste dlouhodobě v pracovní neschopnosti, nýbrž až momentem, kdy podáte žádost o důchod ČSSZ, je dobré se o všech pravidlech informovat právě v místě ČSSZ.

Tři stupně invalidního důchodu

Ještě před deseti lety se invalidní důchod rozděloval na částečný a plný. Dnes je ovšem rozdělen na základě závislosti na stupni dané invalidity, která je zjištěná. Invalidní důchod se tedy dnes rozděluje na důchod pro invaliditu prvního stupně, druhé a také stupně třetího.

K tomu, aby bylo jasné, do jakého stupně vaše postižení spadá, je třeba zjistit do jaké mírky klesla pracovní schopnost pojištěnce. Tedy do jaké míry je na pracovním trhu neuplatitelný. Tento stav se samozřejmě v průběhu let může měnit a to bud vzestupně či sestupně. Pokud je pokles pracovní schopnosti nižší o 35 až 49 procent, jedná se o přiznání invalidity prvního stupně. V případě kdy je pokles stanoven na 50 až 69 procent, je přiznán důchod druhého stupně a tehdy, zjistí-li se pokles pracovní schopnosti až o 70 procent, stáváte se automaticky majitelem třetího stupně invalidity.

Je invalidní důchod přiznáván doživotně?

Nikoli. Invalidní důchod není přiznán zcela trvale. Zdravotní stav člověka se totiž v průběhu let bude měnit a tak musí daný poživatel invalidního důchodu pravidelně navštěvovat komisi, která zhodnotí na základě lékařských zpráv, zda došlo ke zlepšení zdravotního stavu či nikoliv. V případě, kdy se zdravotní stav zhorší, je samozřejmé že může poživatel invalidního důchodu požádat o jeho nové vyměření.

Je možné během pobírání invalidního důchodu chodit do práce?

Ano, je. Zákon totiž člověku nikterak nezakazuje na základě jeho možností, chodit do zaměstnání a to kupříkladu na zkrácený pracovní úvazek.


Sdílet článek:

Další články

Zobrazit více článků


Telefon
+420 731 810 744
E-mail
inspirujeme@joblungo.cz
Provozovatel: DeCP Investing group SE, Praha 2 - Nové Město, Fügnerovo nám. 1808/3, PSČ 12000, ICO: 24224596
Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na tomto webu.

Spolupracujeme s:
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace